Cauta:     Cautare avansata
Rasfoiti dupa categorie:
Glosar | Pune o întrebareActualizarea nomenclatorului CAEN

Adauga comentariu
Vizualizari: 1146
Voturi: 0
Comentarii: 0

CAEN Rev. 2
SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI
PESCUIT
01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahăr
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 Cultivarea strugurilor
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 Cultivarea fructelor citrice
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014 Creşterea animalelor
0141 Creşterea bovinelor de lapte
0142 Creşterea altor bovine
0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 Creşterea porcinelor
0147 Creşterea păsărilor
0149 Creşterea altor animale 0122*
015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 Activităţi după recoltare
0164 Pregătirea seminţelor
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
02 Silvicultură şi exploatare forestieră
021 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
022 Exploatarea forestieră
0220 Exploatarea forestieră
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
024 Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
03 Pescuitul şi acvacultura
031 Pescuitul
0311 Pescuitul maritim
0312 Pescuitul în ape dulci
032 Acvacultura
0321 Acvacultura maritimă
0322 Acvacultura în ape dulci
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
051 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
052 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
061 Extracţia petrolului brut
0610 Extracţia petrolului brut
062 Extracţia gazelor naturale
0620 Extracţia gazelor naturale
07 Extracţia minereurilor metalifere
071 Extracţia minereurilor feroase
0710 Extracţia minereurilor feroase
072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase
0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
08 Alte activităţi extractive
081 Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii,extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
089 Alte activităţi extractive n.c.a.
0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
0892 Extracţia turbei
0893 Extracţia sării
0899 Alte activităţi extractive n.c.a.
09 Activităţi de servicii anexe extracţiei
091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10 Industria alimentară
101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
105 Fabricarea produselor lactate
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheţatei
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
108 Fabricarea altor produse alimentare
1081 Fabricarea zahărului 1583 1072
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncărururi preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11 Fabricarea băuturilor
110 Fabricarea băuturilor
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
12 Fabricarea produselor din tutun
120 Fabricarea produselor din tutun
1200 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
132 Producţia de ţesături
1320 Producţia de ţesături
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
142 Fabricarea articolelor din blană
1420 Fabricarea articolelor din blană
143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
152 Fabricarea încălţămintei
1520 Fabricarea încălţămintei
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
161 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
182 Reproducerea înregistrărilor
1820 Reproducerea înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
191 Fabricarea produselor de cocserie
1910 Fabricarea produselor de cocserie
192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor
şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a
cauciucului sintetic, în forme primare
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
205 Fabricarea altor produse chimice
2051 Fabricarea explozivilor
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
222 Fabricarea articolelor din material plastic
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare
233 Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239 Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24 Industria metalurgică
241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
2441 Producţia metalelor preţioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Producţia altor metale neferoase
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal,exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251 Fabricarea de construcţii metalice
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
257 Producţia de unelte şi articole de fierărie
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate;fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*
262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură,verificare, control, navigaţie
2652 Producţia de ceasuri
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie,electrodiagnostic şi electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
272 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusive fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
283 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Construcţia de nave şi bărci
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
302 Fabricarea materialului rulant
3020 Fabricarea materialului rulant
303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31 Fabricarea de mobilă
310 Fabricarea de mobilă
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
329 Alte activităţi industriale
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,apă caldă şi aer condiţionat
351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
3511 Producţia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3521 Producţia gazelor
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE,GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
370 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
381 Colectarea deşeurilor
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39 Activităţi şi servicii de decontaminare
390 Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII
41 Construcţii de clădiri
411 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
412 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
42 Lucrări de geniu civil
421 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
4291 Construcţii hidrotehnice 4524* 4290*
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
43 Lucrări speciale de construcţii
431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433 Lucrări de finisare
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
439 Alte lucrări speciale de construcţii
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451 Comerţ cu autovehicule
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
454 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente;
întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete
461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale,nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană,încălţăminte şi articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 5117 4610*
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte,crustacee şi moluşte
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
465 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
469 Comerţ cu ridicata nespecializat
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
475 Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
476 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie,în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine,standuri, chioşcuri şi pieţe
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
491 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
492 Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
493 Alte transporturi terestre de călători
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
495 Transporturi prin conducte
4950 Transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
501 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
503 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
504 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51 Transporturi aeriene
511 Transporturi aeriene de pasageri
5110 Transporturi aeriene de pasageri
512 Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale
5121 Transporturi aeriene de marfă
5122 Transporturi spaţiale
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210 Depozitări
522 Activităţi anexe pentru transporturi
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
53 Activităţi de poştă şi de curier
531 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532 Alte activităţi poştale şi de curier
5320 Alte activităţi poştale şi de curier
SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
553 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561 Restaurante
5610 Restaurante
562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi
alte servicii de alimentaţie
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
582 Activităţi de editare a produselor software
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
591 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
592 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
601 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
602 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61 Telecomunicaţii
611 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
612 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusive prin satelit)
613 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
619 Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 7210
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
63 Activităţi de servicii informatice
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor,administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
639 Alte activităţi de servicii informaţionale
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
641 Intermediere monetară
6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6419 Alte activităţi de intermedieri monetare
642 Activităţi ale holdingurilor
6420 Activităţi ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
6491 Leasing financiar
6492 Alte activităţi de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
651 Activităţi de asigurări
6511 Activităţi de asigurări de viaţă
6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
652 Activităţi de reasigurare
6520 Activităţi de reasigurare
653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
6611 Administrarea pieţelor financiare
6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
663 Activităţi de administrare a fondurilor
6630 Activităţi de administrare a fondurilor
SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE
68 Tranzacţii imobiliare
681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
691 Activităţi juridice
6910 Activităţi juridice
692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
70 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
701 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
702 Activităţi de consultanţă în management
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712 Activităţi de testări şi analize tehnice
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
722 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
731 Publicitate
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice
741 Activităţi de design specializat
7410 Activităţi de design specializat
742 Activităţi fotografice
7420 Activităţi fotografice
743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
75 Activităţi veterinare
750 Activităţi veterinare
7500 Activităţi veterinare
SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
77 Activităţi de închiriere şi leasing
771 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
772 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
782 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
783 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
791 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
799 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
801 Activităţi de protecţie şi gardă
8010 Activităţi de protecţie şi gardă
802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
803 Activităţi de investigaţii
8030 Activităţi de investigaţii
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
811 Activităţi de servicii suport combinate
8110 Activităţi de servicii suport combinate
812 Activităţi de curăţenie
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8129 Alte activităţi de curăţenie
813 Activităţi de înteţinere peisagistică
8130 Activităţi de înteţinere peisagistică
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activităţi de secretariat şi servicii suport
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
822 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
SECŢIUNEA O -ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
841 Administraţie publică generală, economică şi socială
8411 Servicii de administraţie publică generală
8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii
în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
842 Activităţi de servicii pentru societate
8421 Activităţi de afaceri externe
8422 Activităţi de apărare naţională
8423 Activităţi de justiţie
8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
843 Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT
85 Învăţământ
851 Învăţământ preşcolar
8510 Învăţământ preşcolar
852 Învăţământ primar
8520 Învăţământ primar
853 Învăţământ secundar
8531 Învăţământ secundar general
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
854 Învăţământ superior
8541 Învăţământ superior non-universitar
8542 Învăţământ superior universitar
855 Alte forme de învăţământ
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru,dans, arte plastice, alte domenii)
8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
861 Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială,cu cazare
871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare,exclusiv spitale
SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
861 Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială,cu cazare
871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare,exclusiv spitale
873 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
881 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi
pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE,
CULTURALE ŞI RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93 Activităţi spotive, recreative şi distractive
931 Activităţi sportive
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
932 Alte activităţi recreative şi distractive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
94 Activităţi asociative diverse
941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
949 Alte activităţi asociative
9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
952 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
96 Alte activităţi de servicii
960 Alte activităţi de servicii
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR
PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE
PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE
GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE
BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI
PROPRIU
97Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
98Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
982 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR
ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Altele din aceasta categorie
document Amortizarea capitalului imobilizat
document Actele necesare pentru infiintarea unei societati com.
document Tipuri de societati comerciale
document LEGE nr.31 din 16 noiembrie privind societ&#259;&#355;ile comerciale
document Etapele orientative in infiintarea unei firme
document NORME METODOLOGICE Nr. 301 din 28 iunie 1999
document TVA poate fi dedusa in limita a 100 euro, daca se mentioneaza pe bonul fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. S-a abrogat prin reformulare deducerea TVA la achizitiile de combustibiliRSS

2017 All Rights Reserved | by: www.gestiune-sql.ro