Cauta:     Cautare avansata
Rasfoiti dupa categorie:
Glosar | Pune o întrebareCodul european al articolelor (EAN)

Adauga comentariu
Vizualizari: 1864
Voturi: 0
Comentarii: 0

Codul european al articolelor (EAN)

Pentru promovarea unui standard de marcare a articolelor similar celui
din SUA, în 1977 a fost creat la Bruxelles un organism non-profit, Asociaţia
Europeană de Numerotare a Articolelor, care a creat simbologia EAN (European
Article Numbering).
Iniţial, Asociaţia Europeană de Numerotare a Articolelor cuprindea
reprezentanţi ai producătorilor şi comercianţilor din 12 ţări, şi anume: Austria,
Belgia, Danemarca, Elveţia, Findlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda şi Suedia.
.Key number.
Codul producătorului
Codul produsului
Cifra de control
Începând cu 1981, această Asociaţie poartă denumirea de .Internaţional
Article Numbering Association EAN.. În prezent, organizaţiile EAN există în
peste 90 de ţări , sistemul EAN/UCC fiind folosit de peste un milion de
companii.
Principalele aplicaţii ale simbologiei EAN sunt numerotarea, codificarea
şi urmărirea automată a articolelor, gestionarea şi urmărirea stocurilor şi
înregistrarea automată la casele de marcat din magazine.
EAN este o simbologie continuă, numerică, de lungime fixă şi
bidirecţională. Acest sistem a fost astfel conceput încât să fie compatibil cu UPC
şi să includă şi sistemele folosite în Franţa şi Germania, adică Gencod - pentru
identificarea produselor şi întreprinderilor şi, respectiv, BAN-L - pentru
clasificarea şi codificarea produselor.
Pentru a se evita eventualele erori care pot fi generate de folosirea a
două sisteme de codificare diferite, cele două organizaţii, UCC (Uniform Code
Council) din America de Nord şi EAN Internaţional din Europa, au hotărât să
facă eforturi de compatibilizare, astfel încât până în 2005 să fie posibilă
unificarea generală .
EAN este un sistem deosebit de flexibil, cu o capacitate mare de
cuprindere (cca 10 miliarde de produse) .
Ţinând seama de acest avantaj, el a fost preluat, într-o perioadă relativ
scurtă, de un număr mare de companii din diverse ţări, nu numai din Europa, dar
şi de pe alte continente (Canada, Japonia, Australia, Noua Zelandă ş.a.),
perfecţionându-se continuu, în condiţiile modernizării rapide a echipamentelor
electronice (hardware) şi, mai ales, a progreselor înregistrate în domeniul
software-ului.
Pentru rezolvarea eficientă a cerinţelor informatice proprii ale
întreprinderilor comerciale, prin folosirea codului adaptat lecturii scanning, a
fost implementat procedeul simbolizării interne, fără modificarea sistemului
EAN.
În acest scop, printr-o convenţie internaţională, o parte din cifrele .port
drapel., şi anume în intervalul 20-29, au fost atribuite unei anumite ţări sau
regiuni geografice, fiind rezervate necesităţilor interne ale întreprinderii
comerciale, pentru codificarea propriilor produse sau a celor necodificate de
către producători. În acest caz, lungimea totală a codului este de 8 caractere
(fig.19), codificând 7 caractere de date şi un caracter de control (check digit).
XXX/ XXXX/ C
Fig.19. Structura codului EAN-8
Sursa: Stanciu, I., Olaru, M. . Bazele merceologiei, Editura Uranus, Bucureşti, 1999
Pentru satisfacerea unor necesităţi specifice, există posibilitatea
adoptării unui cod de lungime mai mare, fără a se depăşi însă 13 caractere,
corespunzătoare EAN-13.
Codul de identificare poate fi în acest caz un cod semnificativ,
corespunzător unei clasificări sistematice a mărfurilor respective.
Simbologia EAN-13 (fig.20) codifică 12 caractere de date şi un caracter
de control şi are următoarea structură:
• prima grupă, formată din 2 sau 3 caractere, reprezintă ţara de origine
(spre exemplu, pentru Anglia . 50; Belgia . 54; Franţa . 30-37; Germania . 40-
42; Japonia . 49);
Identitatea ţării de origine
Identitatea produsului
Cifra de control
• grupa a doua, formată din 5 sau 4 caractere, identifică producătorul;
• grupa a treia, din 5 cifre, identifică produsul (articolul);
• grupa a patra, formată dintr-un singur caracter, este de control.
XX/ XXXXX/ XXXXX/ C
(XXX/ XXXX/ XXXXX/ C)
Cifra de control
Fig.20. Structura codului EAN-13
Sursa: Stanciu, I., Olaru, M. . Bazele merceologiei, Editura Uranus, Bucureşti, 1999
Acest cod de 13 cifre trebuie să fie unic pentru fiecare articol şi variantă
de articol comercial oriunde în lume. Elementul care îi conferă unicitate este
prefixul EAN/UCC format din grupele 1 şi 2, care este asigurat prin coadministrare
unică de către EAN Internaţional şi UCC .
Pentru a permite codificarea produselor care apar pe piaţă sub marcă de
comerţ, puse în circulaţie de către firme de comerţ, s-a realizat o codificare a
distribuitorilor pe ţări, codul pentru identificarea furnizorilor fiind înlocuit cu cel
al distribuitorilor. Prefixul alocat de către EAN Internaţional pentru România
este 594, codul CNP . codul naţional al producătorului fiind acordat de către
Biroul EAN România (GENCOD), iar codul CIP . codul interfaţă al produsului
şi cheia de control, de către întreprindere.
Specificaţiile EAN Internaţional precizează că pentru marcarea
produselor cu masă variabilă (produse al căror preţ de vânzare variază în funcţie
Codul ţării
Codul producătorului
Codul produsului
de greutate), care nu pot fi comercializate sub marcă de comerţ, să se folosească
simbologii EAN-13 care încep cu cifra .2..
Simbologia EAN-13 se foloseşte şi în cazul fructelor şi legumelor
proaspete.
Codificarea naţională a fructelor şi legumelor proaspete, atât de masă
fixă cât şi de masă variabilă, fără o veritabilă marcă de comerţ, se aplică
produselor indigene prezentate pentru desfacere în unităţile de consum. Rezultă
că acest sistem nu se aplică produselor preambalate cu masă fixă din import ce
respectă codificarea EAN a ţării de origine şi nici celor indigene distribuite sub
marcă de comerţ pentru care furnizorul aplică reguli generale (EAN-13) ce
includ şi prezenţa codului de furnizor.
Există o recomandare generală ca prefixul .20. să fie rezervat pentru
codificarea internă a produselor de măsuri fixe necodificate la producător, dar
neavând un caracter strict.
De asemenea, există sugestia ca preponderentă să fie codificarea masei
sau a altor mărimi fizice variabile faţă de codificarea preţului variabil.
Faţă de diversitatea de soluţii naţionale adoptate şi ţinând cont de
cerinţele comerţului global, EAN Internaţional vizează adoptarea unor
reglementări generale pentru codificarea produselor cu măsuri variabile. Această
idee îşi poate găsi rezolvarea prin apariţia noii simbologii de codificare . RSS
(.Reduced Space Symbology. . Simbolizare cu spaţii reduse) şi a simbologiei
compozite ce oferă posibilităţi suplimentare de cuprindere a informaţiei mai
ample cerute de articolele cu măsuri variabile .
Atât simbologia EAN-13, cât şi EAN-8, pot fi transpuse în sistemul cod
de bare .
Fig.21. Transpunerea unui cod din clasificarea EAN 13 în sistemul cod de bare
Sursa: Olaru, M., Pamfilie, R., Schileru, I., E. Părăian, P. Băetoniu, A. Purcărea . Fundamentele ştiinţei
mărfurilor, Editura Eficient, Bucureşti, 1999
Utilizarea sistemului EAN asigură o serie de avantaje, atât pentru
producători, cât şi pentru comercianţi şi consumatori, prin facilitarea urmăririi şi
gestionării rapide a produselor pe întregul lanţ de distribuţie.
Prin intermediul acestui sistem, producătorii se pot informa operativ în
legătură cu modificările care apar în desfacerea produselor, ceea ce le asigură
posibilitatea adaptării rapide la cerinţele pieţei (prin lărgirea sau restrângerea
gamei sortimentale, retragerea produselor fără succes comercial etc.).
Pentru comercianţi, sistemul EAN asigură gestionarea mai eficientă a
stocurilor, existând posibilitatea cunoaşterii, în orice moment, a situaţiei stocului
pentru fiecare produs, care poate fi, astfel, reînnoit operativ.
În condiţiile utilizării caselor de marcat electronice, prevăzute cu
dispozitiv de citire optică a codului de bare EAN, se elimină dezavantajul
sistemului clasic de marcare, asigurându-se înregistrarea operativă, fără erori, a
datelor referitoare la produsele vândute.
În întreprinderi, se poate realiza comanda automată a producţiei, prin
intermediul unui calculator interconectat cu cel al furnizorului.
De asemenea, pot fi mai bine urmărite rezultatele acţiunii promoţionale
a firmelor de producţie şi comerţ.
Pentru client, utilizarea sistemului EAN reduce foarte mult timpul de
aşteptare la casele de marcat. Prin citirea automată a codului, clientul obţine un
bon pe care sunt trecute în mod clar denumirea exactă şi preţul pentru fiecare
produs achiziţionat, fiind exclusă posibilitatea apariţiei unor erori (dacă s-a
asigurat tipărirea corectă a codului).
Pentru rezolvarea problemelor legate de transportul mărfurilor,
organizaţiile EAN şi UCC au dezvoltat un standard pentru identificarea în mod
unic a containerelor de transport, cunoscut sub numele de .Serial Shipping
Container Code. (SSCC). Pentru transpunerea acestui cod numeric în coduri de
bare, cu scopul de a putea fi citit automat prin scanare, se utilizează simbologia
UPC/EAN-128 .
Altele din aceasta categorie
document CIF - Cod de Identificare Fiscala
document IBAN - International Bank Account Number
document Cod de CARD
document CNP - Cod Numeric PersonalRSS

2017 All Rights Reserved | by: www.gestiune-sql.ro