Email:contact[at]gestiune-sql.ro | Telefon:+40 0762622865  

Tutorial Program

Instalare Program

Pentru aplicaţia:
1) Monopost: descărcaţi aplicaţia monopost cu server firebrid inclus şi o instalaţi.
2) Reţea: descărcaţi aplicaţia de reţea cu server postgresql inclus şi o instalaţi.
3) Clienţi de reţea: descărcaţi aplicaţia client şi o instalaţi, nu trebuie să lansaţi aplicaţia decât după ce aţi copiat din directorul aplicaţiei server fişierul Balanţa.CF în directorul aplicaţiei client. Acest fişier conţine informaţia legată de conectare la serverul aplicaţiei. El este creat la instalarea aplicaţiei ce conţine un server.
4) Alte opţiuni - Utilizatori avansaţi: Dacă aveţi deja un server sql instalat sau doriţi conectarea la MySQL sau MsSQL, citiţi suportul privind Alege Server Sql - Instalarea manuală a aplicaţiei.
5) Magazin Online + Aplicaţia de Reţea: Descărcaţi şi instalaţi kitul Balanta Profesional Reţea - (Web cu Server).
6) Magazin Online - Utilizatori avansaţi: Fiecare aplicaţie Balanta Profesional accepta un fişier Shop.CF ce conţine parametrii de conectare la un server sql ai unui magazin online. Parametrii de conectare sunt similari cu cei din Balanţă.CF - se pot face combinaţii de genul Aplicatie-Firebrid + Magazin-MySQL; (combinaţii între cele patru tipuri de servere sql acceptate).
Actualizarea
Actualizarea aplicaţiei se poate efectua în două moduri:
1) Dacă dispuneţi de o conexiune la internet pe calculatorul pe care se afla instalată aplicaţia se poate alege din modulul Întreţinere->Actualizare. Avantajul acestei metode constă în simplicitate şi în faptul că sunteţi anunţaţi de actualizările disponibile În cazul apariţiei unei versiuni noi va apare pe bară inferioară o notificare, care precizează actualizarea disponibilă. Dacă mutaţi săgeata mouselui pe acesta notificare şi daţi click, va apare un balon informativ care vă va preciza conţinutul actualizării.
2) În cazul în care nu aveţi disponibilă o conexiune la internet pe calculatorul pe care pe care este instalată aplicaţia. În acest caz puteţi consulta paginile forumului privind modificările aduse aplicaţiei şi descarcă aplicaţia pe care o puteţi instala peste aplicaţia existenţa. În cazul versiunii de reţea, veţi descărca clientul de reţea. E indicat să faceţi instalarea pe fiecare staţie unde există instalată aplicaţia, pentru a nu exista versiuni diferite ale aplicaţiei în staţii diferite. În cazul acesta este posibil ca aplicaţiile ne actualizate să nu funcţioneze corespunzător.
Un caz aparte îl reprezintă trecerea de la o versiune inferioară a aplicaţiei la o versiune superioară. Acest gen de actualizare este gratuită, dar necesită măsuri suplimentare de siguranţă. În acest scop este recomandat să faceţi o salvare a bazei de date, eventual şi a aplicaţiei. În cazul variantei monopost este suficient să faceţi o copie a directorului aplicaţiei cu subfolderele corespunzătoare. În cazul aplicaţiei de reţea, prima lansare a unei aplicaţii client actualizata va face modificările necesare trecerii de la o versiune la alta. Nu este recomandat să lansaţi simultan mai multe aplicaţii în acesta fază. După actualizarea bazei de date, clienţii cu versiuni inferioare ar putea să funcţioneze necorespunzător.

Date Firma

Introducerea datelor despre firmă: Meniu->Editare-Date Firmă

Date Firma

Datele cerute de program la apelarea Meniu->Editare->Date Firma apar la completarea rapoartelor, precum şi la generarea declaraţiei 349 de către program. Dacă generaţi declaraţia 349 şi o exportaţi pentru validare în programul ministerului de finanţe, va trebui să complectaţi câmpurile Telefon şi Fax. Adaosul comercial este cel general, pe care îl propune programul la generarea NIR, atunci acesta poate fi modificat, dacă este 0, nu se va mai cere valoarea adaosului comercial, Adaos=0 valabil pentru societăţile cu specific de producţie.
Adausul comercial >0 este o valoare orientativă, deoarece după crearea catalogului de articole, valoarea efectivă a adaosului se va calcula folosind, pentru vânzări detail, preţul de catalog, iar pentru vânzări angro, preţul de angro, definit la articole marfă. Punând însă 0 la adaus schimbăm comportarea programului, va putea fi folosit doar de societăţile care nu au vânzări în detail.Adausul comercial >0 este o valoare orientativă, deoarece după crearea catalogului de articole, valoarea efectivă a adaosului se va calcula folosind, pentru vânzări detail, preţul de catalog, iar pentru vânzări angro, preţul de angro, definit la articole marfă. Punând însă 0 la adaus schimbăm comportarea programului, va putea fi folosit doar de societăţile care nu au vânzări în detail.
Valorile ce se complectează sunt pentru firma curentă.

Date Firma

Apăsând butonul Următorul se trece la Opţiunile de configurare a facturilor. Aici trebuie aleasă sigla societăţii, se face dublu clic pe imagine şi se alege un fişier imagine JPG. Programul tipăreşte 3 exemplare de factură, se poate alege imaginea de fundal a facturilor. Acestea nu trebuie să conţină culoarea negru, aceasta fiind rezervată scrisului datelor facturii, care trebuie să rămână vizibilă, recomandat să fie imagini identice pe nuanţe corespunzătoare celor trei culori, dar estompate. Tot aici se defineşte datele pentru vânzătorul implicit, ce vor fi folosite la facturare, când nu s-a definit încă utilizatori cu drepturi de emitere a facturilor. Administratorul aplicaţiei are inclusiv acest drept, indiferenta dacă are sau nu datele complectate).
Bifarea opţiunii dată scadenta, cu precizarea numărului de zile, va determina programul să treacă pe fiecare factură precizările la data de scadenta a facturilor. Cu observaţia că data de scadenta este de tip general, la definirea clienţilor există posibilitatea precizării în particular a termenelor de scadenta şi a discountului acordat pentru fiecare client în parte. Dacă aceste date nu sunt complectate, programul va folosi datele precizate aici. Dacă nici aici nu sunt complectate datele, va ignora trecerea datei de scadenta în factura.
Model decizie pentru număr şi serie facturi găsiţi aici.

Date Firma

Programul poate folosi orice cititor cu coduri de bare care are prin softul sau are posibilitatea de a scrie în clip boardul sistemului de operare un cod EAN13 valid. Pentru a folosi opţiunea de actualizare a cursului valutar actualizat automat, programul trebuie să poată accesa internetul, respectiv situl Băncii Naţionale a României. Conturile implicite sunt cele considerate că implicit la Văd Facturi Clinti/Furnizori. Tot aici se complectează codul de înregistrare a aplicaţiei. Aplicaţia neînregistrată are limitări de funcţionare faţă de cea înregistrată, după introducerea codului de înregistrare aceste limitări vor fi eliminate. Codul de înregistrare în cazul aplicaţiei de reţea se introduce doar la una din aplicaţii, celelalte aplicaţii vor trebui doar re pornite.

Adăugare Gestiuni

Din Meniu->Editare->Admin. Gestiuni se adăugă gestiuni. E necesară definirea a cel puţin o gestiune pentru a se introduce materiale de pe facturi şi pentru a se crea NIR-uri.

Adaugare gestiune

Număr gestiune este numărul gestiuni 0..100, dacă bifaţi analitice gestiune acesta va fii folosit pentru generarea conturilor analitice de gestiune.
Nume gestiune ex: Magazie 1,
Gestionar este numele gestionarului,
Adresa este adresa gestiunii.
Este esenţial să nu modificaţi numărul gestiuni odată creată, puteţi modifica însă celelalte date.
Tip Gestiune, dacă este magazin se va folosi conturile de TVA ne exigibila. Societăţile de producţie şi servicii vor folosi de regulă gestiuni de tip depozit.
Scăderea se referă la modalitatea de descărcare a gestiunii (primul intrat-primul ieşit FIFO sau primul intrat-ultimul ieşit - LIFO)
Amortizarea se referă la materiale de inventar şi mijloace fixe. Jurnalul de inventar, precum şi cel de mijloace fixe, inclusiv cel de mijloace de investiţii permit stabilirea duratei amortizării, putându-se preciza durată. Pentru amortizările accelerate, durata de amortizare poate scădea până 2.5 de ori faţă de durată de amortizare normală, conform reglementărilor în vigoare.

Adăugare Comenzi

Comenzile sunt folosite pentru a evidenţia consumurile de materiale sau consumabile pe comandă. Comenzile pot fi asociate agenţilor de vânzări sau clienţi pentru care dorim să urmărim mărfurile vândute către acestea. E bine să creaţi cel puţin o comandă de regie pe care se vor descărca consumabilele. Administrare->Administrare Comenzi

Adaugare Comenzi

Comanda reprezintă un ID format din maxim 8 cifre sau caractere, Obiectiv este denumirea explicită a comenzii Ex: Regie. Datele de începere şi terminare a comenzii sunt doar informative.

Adăugare Utilizatori

Dacă nu adăugaţi nici un utilizator, programul nu va cere marca şi parola utilizatorului la pornire. Trebuie să adăugaţi ce puţin un utilizator cu drepturi de întreţinere a aplicaţiei dacă doriţi să folosiţi aplicaţia în reţea şi să vă folosiţi de autentificarea utilizatorului. Drepturile utilizatorilor sunt în număr de patru şi definesc accesul la cele patru module:
-Întreţinere - acces în toate modulele
-Aprovizionare
-Vânzare
-Contabilitate
Dreptul asociat unui utilizator poate cuprinde un singur drept sau combinaţii ale acestora. Să nu ştergeţi utilizatorul cu dreptul de întreţinere a aplicaţiei, dacă îl creaţi !

Adăugare Case de Marcat

Pentru a folosi opţiunea de generare a bonului pentru casa de marcat din program, este necesar să configuraţi cel puţin un program local sau din reţea care să fie conectat pe portul serial sau USB cu o casă de marcat din tipurile admise de program. Cablul de conectare îl puteţi achiziţiona de la furnizorul casei de marcat sau de la un magazin de componente de calculator.Vă trebuie un cablu Port Serial (mamă) - Port telefon (modem) sau un cablu USB.
Achiziţionarea codului serial pentru programul DATPRINT.EXE o puteţi face de la furnizorul casei de marcat (este identic cu cel pentru FPRINT) sau de la firma DATECS www.datecs.rowww.datecs.ro
Pentru celelalte tipuri de case de marcat, acesta este gratuit şi sunt instalate o dată cu programul. Şi driverul pentru case de marcat Datecs este instalat o dată cu programul, dar necesită lansarea programului Setup, din calea driverului. Subdirectorul "case" conţine driverele caselor de marcat.

Adaugare Casa Marcat

Pentru contabili care achiziţionează programul, dar care nu dispun de case de marcat, a fost introdusă o casă de marcat virtuală, care are avantajul că nu trebuie configurata şi nu emite mesaje de eroare când se emit bonurile fiscale şi fireşte nu găseşte casa de marcat conectată. De ce este necesar folosirea acestui echivalent al casei de marcat? Deoarece programul ţine evidenţa monetarului şi poate face corespondenţa între jurnal vânzări şi încasări.

Introducere Cod Înregistrare

Din Administrare->Date Firma la Opţiuni puteţi trece codul de înregistrare al programului. Fără acest cod de înregistrare programul va prezenta limitări în privinţa numărului de niruri, facturi şi chitanţe pe care le puteţi introduce. După depăşirea numărului maxim permis, programul va înlocui numele societăţii cu SC DEMO SRL iar CUI cu DEMO_CUI. După introducerea codului de înregistrare, programul va reveni în regim normal. E necesar introducerea numai după un calculator a acestui cod de înregistrare, celelalte programe, dacă se foloseşte o reţea de calculatoare, sau conexiunea prin internet, trebuie doar lansate din nou.

Stocuri şi Solduri Iniţiale

Introducerea stocului iniţial se face alegând Aprovizionarea->Adaug Facturi:

Solduri Initiale

Se bifează Stoc Iniţial şi alegând butonul Încarc se încarcă fişier cu extensia cvs. În directorul import al aplicaţiei găsiţi un model de astfel de fişier. Acest fişier îl puteţi crea în excel şi apoi salva cu extensia cvs, aplicaţia Excell va transforma tabelul automat în formatul acceptat de program, atenţie tabelul nu va conţine titlul de tabel. Este bine să alegeţi dinainte gestiunea în care se vor încărca materialele.Se va bifa "Stoc Iniţial", şi se va genera nirul. Stocul iniţial poate proveni de la mai mulţi furnizori. Pentru a evidenţia rămasul de plată pentru fiecare furnizor în parte se va crea câte o înregistrare în facturi diverse pe o perioadă care să nu afecteze semestrul curent cu această valoare (pentru a nu afecta declaraţia 394). Pentru declaraţia 394 creaţi declaraţia pe perioada pe care aţi lucrat cu alt program în vederea concatenării cu declaraţia generată de Balanţă Profesional, aceasta se poate face în formă ce generează declaraţia.
Stocul iniţial nu va apare în intrări materiale sau rămas de plată..

Descriere fişier Import Stoc

Campuri:
Denumire Lungime Tip Descriere
----------- ------ ----------- ------------
1. DENUMIRE 60 Alfanumeric Denumire marfa sau material
2. TVA Vanzare Numeric Procent TVA vanzare implicit TVA firma (necesar cand se vor introduce
cote de TVA distincte pe produse 5 % si 19% )
3. UM 2 Alfanumeric Unitatea de masura ('BC','FL','KG','LT''MC','ML','MP','PR','ST','TO')
4. CANTITATE Numeric Cantitate
5. VALOAREFARATVA Numeric Valoarea fara TVA a marfii
6. TVA Numeric Procent TVA cumparare
7. COMANDA 8 Alfanumeric Nume Comanda
8. INVENTAR 1 Alfanumeric Tip material(
'C' CONSUMABIL
'I' INVENTAR
'S' Inventar SDV-uri
'M MIJLOC FIX
'V' MIJ.INVES.
'B' MATERIAL sau MARFA)
9. GESTIUNE Numeric Numar Gestiune
10.ADAOSCOMERCIAL Numeric Procent adaos comercial
11.EAN13 13 Alfanumeric Cod Ean 13

Exemplu concret:

"CAUCIUC PLACA D 4",19.00,"KG",10.00,100.00,19.00,"00000000","B",0,37.61,""
"HARTIE A4",19.00,"BC",10.00,100.00,19.00,"00000000","C",0,0.00,""
"ARO MASINA",19.00,"BC",1.00,"100,000.00",19.00,"00000000","M",0,0.00,""
"BORMASINA G 10",19.00,"BC",5.00,405.00,19.00,"00000000","I",0,0.00,""

Apoi se bifează opţiunea "Stoc Iniţial" şi se generează Nirul. Anumite câmpuri sunt complectate automat de program.
O alta varianta este incarcarea stocului initial ditr-un fisier DBF. In directorul import al aplicatiei este un fisier mode. Semnificatia campurilor este urmatoarea:
1.Denumire-Denumirea marfii sau materialului
2.Cantitatea –Cantitatea
3.UM – Unitatea de Masura
4.Valoarea – Valoarea fara TVA a marfii
5.Comanda – Comanda
6.Inventar – Tip material
7.TVA – Procentul TVA la achizitionare
8.Pret – Pretul de vanzare cu amanuntul, valabil doar pentru gestiuni de tip magazin
9.EAN 13 – Codul numeric EAN 13 asociat, daca folositi cititoare de coduri de bare.
Atenţie! Puteţi stabili tipul fişierului ce urmează a fi folosit ca stoc iniţial în căsuţa de dialog (implicit acum este DBF, dar puteţi stabili CSV).
Evidenţa plăţilor către furnizorii stocului, o va ţine programul în funcţie de data scadenta trecută în facturi diverse, chiar dacă data facturilor a fost decalata în vederea neafectării declaraţiei 394.
2) La mijloace fixe şi inventar, e bine ca să fie trecută valoarea şi data din factura iniţială de intrare, dată darii în folosinţă va trebui compectata, chiar dacă este anterioară introducerii stocului iniţial, programul va ţine seama de aceasta şi va calcula pe baza ei amortizarea.

Actualizare Catalogul de Articole

După introducerea stocului iniţial, vom crea catalogul de articole. Mergem în Vânzări-Catalog Articole

Catalog

Observăm că stocul iniţial apare la "Fără Articole şi Categori". Va trebui să creăm categorii, astfel încât să ne ajute la vânzări, deoarece articolele pot fi căutate mai uşor în categoria din care fac parte. Avantajul major al catalogului este faptul că ne permite să stabilim "Preţul Angro" şi "Preţul de Catalog". Sunt respectiv preţurile cu amănuntul cu care dorim să vindem marfa, din depozit, respectiv din magazin. La introducerea unui nou nir, programul va putea calcula automat preţul de vânzare cu amănuntul conform acestui catalog. Este recomandat ca înainte de a face o modificare de preţ, să începem cu catalogul de articole, după care mergem la gestiunile respective şi modificăm preţurile la stocurile existente. Astfel programul va ştii implicit la ce nouă valoare a preţului doriţi să faceţi modificarea de preţ. Obs.: Modificarea efectivă a preţului de vânzare în magazin este posibilă doar prin intermediul Procesului Verbal de Modificarea a Preţului. Acest pas este necesar pentru o evidentă corectă a stocului şi în vederea generării corecte a notelor contabile de descărcare a gestiunii. Pentru depozite, preţul se modifica doar din catalogul de articole, neexistând TVA exigibil. Tot din Catalogul de Articole putem genera şi etichetele pe care să le ataşăm articolelor. Se recomandă achiziţionarea de hârtie autoadezivă în format A4. Atenţie, dacă producătorul nu are un cod de bare pentru articolul nostru, putem genera noi un cod de bare intern unic, asociat articolului, pe care să-l folosim la etichetare. Chiar dacă nu folosim un cititor cu coduri de bare, putem să ne folosim de echitarea articolelor.
Categoriile se pot structura după dorinţă, se poate observa că pot fi mutate în structura arborescenta cu oricâte ramuri.
Al doilea lucru după instalarea programului este introducerea datelor necesare din balanţă lunii anterioare. Pentru aceasta avem nevoie de un exemplar al balanţei pe luna trecută.

Note Contabile

Există două metode:
1.Importul din fisier DBF (Intretinere->Import->Balanta) ;Modelul de fisier DBF este Balanta.DBF din subdirectorul Import al aplicatiei;
2.Creerea unei balante fictive pentru luna anteriara cu ajutorul editarului de note contabile.

Vom creea o nota pe luna trecuta (+) in fereastra, butonul de sus. Data va fii pe luna anterioara, numarul notei 01, pozitia 01, explicatii: Valori balanta anterioara
Vom trece apoi in ferestra mai mica (+) de jos pentru a adauga valorile. Pentru valori vom folosi coloanele de Total Sume din balanta anterioara, de credit si de debit, daca luna anterioara nu este luna decembrie, altfel vom folosi coloanele Sold credit si debit ale lunii decembrie.
Parcurgem valorile din coloana de Debit si adaugam inregistrari:
Suma :Valoarea din coloana debit
Debit:Contul in balanta
Credit: nimic
Parcurgem valorile din coloana de Credit si adaugam inregistrari:
Suma :Valoarea din coloana debit
Debit:nimic
Credit: Contul in balanta
Generam balanta pe luna precedenta Meniu->Situatii->Balanta, la generare alegem luna precedenta, aceasta balanta nu va putea fi folosita, dar scopul ei este de a pregati Sume Precedente pentru balanta pe luna curenta.
Verificam la editare daca suma nota este suma coloanei de debit si cea de credit.
Acum putem genera balanta si pe luna curenta, binenteles ca rulajul este zero, dar putem verifica coloana sume precedente cu balanta anterioara.
Etapa următoare este introducerea facturilor:
- Facturi de încasat: Editare Jurnale Vânzări, Avans Vânzări, Clienţi Incerţi.
- Facturi de plătit: Editare Jurnale Delegaţii, Prestări servicii, Achiziţii Diverse.

Introducere Date

Pentru a introduce date vom analiza fereastra de editare note contabile, aceasta este împărţită în trei, partea de sus - introducere note, partea de jos stingă - informaţii şi partea de jos dreapta - sume.
La deplasarea de la o înregistrare la alta în fereastră de sus, în fereastra de sume vor fi afişate valorile corespunzătoare notei şi poziţiei din cadrul notei. În fereastra de informaţii avem valoarea totală a notei şi individual a poziţiei din cadrul notei.
Modificând poziţia, dată sau numărul unei note, programul va duce automat pe el sumele corespunzătoare, ştergerea unei note implica şi ştergerea sumelor. Ştergerea este ireversibilă, de aceea programul vă va cere confirmarea de fiecare dată când ştergeţi o înregistrare oriunde, fie în editare note, încasări, plăti sau jurnale.

Verificare Cont

Observăm cele trei butoane i-adaug, modific, şterg, atât pentru note cât şi pentru sume, în plus la note mai există un buton:

Note Contabile

Cel de verific Cont, apelând la el putem afla uşor distribuţia în credit şi debit a unui cont, deoarece urmărim echilibrarea balanţei, ne putem da uşor seama unde s-a strecurat o eroare.

Note Contabile

După cum vedeţi în imagine, se arătă pentru balanta curentă toate corespondentele pentru contul selectat, în cazul nostru 371 a fost ales pentru a se verifica, avem numerele notelor şi poziţia în cadrul notei a înregistrărilor care fac referire la contul selectat, în plus se face şi o sumă la final pe înregistrările la care apare în debit şi separat la înregistrările unde apare ca credit. Importul datelor din alte programe:
În subdirectorul Import al aplicaţiei sunt modele de tabele DBF pe care programul le poate importa în aplicaţie. Se poate importa:

Date Clienti – la incarcare se va face validarea CIF clientului ( tabela exemplu clienti.dbf )
Date Furnizori - la incarcare se va face validarea CIF furnizorului ( tabela exemplu furnizori.dbf )
Date Diverse Furnizori - diferentele ale facturilor neachitate ce trebuie urmarite cu ajutorul programului. ( tabela exemplu diverse.dbf )
Date Vanzari - diferentele ale facturilor neachitate ce trebuie urmarite cu ajutorul programului. ( tabela exemplu vanzari.dbf )
Balanta Contabila – date privind total sume ale balantei anterioare, atentie complectati si data, sau sold la 31.12, daca e vorba de sfirsit de an ( tabela exemplu balanta.dbf )

Stabilire Gestiune:

Gestiune

Din Intretinere->Administrare Gestiuni se adauga noi gestiuni. Fiecare gestiune are un numar. Atentie odata create gestiunile, nu vor ma fii sterse, pot fi insa modificate toate celelalte date cu exceptia numarului gestiunii. La introducerea facturilor de la furnizor se trec toate reperele, fara a le separa. Pentru fiecare intrare insa se stabileste destinatia. Un nir corespunde unei facturi. Marfa din factura va ajunge in Jurnalul de Materiale, consumabilele in Jurnalul de Consumabile, sculele si dispozitivele in Jurnalul de Inventar, iar mijloacele fixe in Jurnalul de Mijloace Fixe.
Tip Amortizare se refera la Inventar marfa si Mijloace Fixe. Precizarea tipului normala sau accelerata se va face prin stabilirea duratei amortiarii, programul avand intervalul de durata normala pentru categorii de clasificare, contabilul trebuid sa aleaga durata mai mica ( pana la 2,5 ori in cazul amortizarii accelerate) sau egala cu cea din intervalul recomandat.
Tipul de scadere se refera la modul de scadere a marfurilor din gestiune, respectiv primul intrat - primul iesit sau primul intrat - ultimul iesit.
Inchiderea automata este la creerea bonurilor de material, bonurile emise prin casa de marcat sunt inchise automat. Daca creati o factura va trebui sa creati si bonurile aferente pentru a afecta stocul curent. de aceea in cazul facturilor exista posibilitatea de a creea factura si dupa validare sa generati si bonurile. Daca nu ar fi bifata acesta optiune, din Aprovizionare-> Inchidere bonuri se pot inchide bonurile emise. Acesta este utila societatilor cu profil de productie, in care bonul urmeaza un traseu fizic, de la emitere la gestionar si apoi la compartimentul financiar, pentru inchidere.
Tip de magazin poate fi depozit si nu se calculeza TVA exigibil sau magazin, la care la intrarea marfii in magazin se calculeaza si TVA-ul anticipat de platit.

Stabilire Casa de Marcat:

Casa de Marcat

O casa de marcat poate fi atasata unui singur calculator, iar un calculator poate avea atasate doar o singura casa de marcat.
Ne uitam pe bonul de proba, sau un bon emis deja, si cautam grupa de TVA cu care este configurata casa de marcat pentru cota de TVA. Acesta poate fi #A,#B,#C sau numai simplu A,B,C si in dreptul ei trecut cota. 0% 19% sau 9% sau mai nou 5%. Grupele de TVA trebuie sa corespunda cu cele de pe bonul emis ( Litera-Procent). E posibil sa nu fie programate toate cele trei cote, in acest caz se ignora cotele neimplementate.
Programul are toate driverele necesare incluse in chitul de instalare, tot ce aveti de facut este sa selectati casa de marcat care corespunde cu cea a dvs. De asemenea in momentul inceperii lucrului, daca doriti ca numarul de pe bon sa corespunda cu cel din calculator, complectati Nr.BonCurent-numarul ultimului bon emis. Verificati sa existe conexiune intre casa de marcat si calculator, casa de marcat sa fie in regim vanzare.

Introducere Factura de Aprovizionare:

Nir

Alegerea Furnizorului: daca nu exista, acesta fiind de regula situatia la inceput, alegem butonul Adauga. Daca avem conexiune la internet este suficient sa complectam CIF-ul furnizorului si sa alegem butonul Verific. Acesta va cauta pe situl Ministerului de Finante date despre furnizor si va complecta toate campurile pentru care gaseste date, inclusiv numele, adresa, nr. registrului comertului si nr. de telefon.
Dupa adaugarea unui furnizor, revenim in fereastra de creere nir si il alegem din lista, lista in care apare de data asta. Atentie la data scadenta, implicit este data generala din date firma, in formularul de date privind furnizorul avem posibilitatea sa modificam, daca exista un contract sau o intelegere, valoarea implicita a numarului de zile de scandenta.
Adaugarea de materiale in lista nirului, se alege Adaug, butonul de deasupra listei. Apare nomenclatorul de Materiale. Acesta are posibilitatea de alegere dupa denumire a materialului sau dupa categorie si nume articol. Fiind la inceput si presupunand ca nu avem stoc initial, vom alege Articole. Acolo putem adauga articolele pe care le vom folosi pentru complectarea materialelor de pe nir. Daca nu dorim sa creem articole pentru materiale, posibil pentru consumabile, materiale de inventar sau mijloace fixe, putem alege butonul Nou fara Articol. In functie de destinatia articolului introdus si de gestiunea ce va primi marfa pot sa apara toate sau mai putine campuri de complectat fata de cele care apar in imagine. Dupa adaugarea tuturor articolelor, inchidem ferestra nomenclatorului de materiale. Daca pe factura exista si servicii sau taxe de transport, acestea vor fi adaugate separat in jurnalul de diverse. Daca dorim sa inregistram plata in aceasta etapa, bifam optiunea de plata. In cazul taxarii inverse bifam casuta de taxare inversa. Cateva cuvinte despre taxarea inversa. Daca nu apare unde trebuie in jurnalul de TVA facturile unui anumit furnizor, in date furnizor putem sa fortam sa apara datele furnizorului in coloana specifica a jurnalului de TVA. Programul calculeaza automat valoarea nirului, dar uneori aceasta trebuie rotunjita la doua zecimale sau chiar va trebui sa distribuim diferenta pe materiale. In aceste cazuri, programul va semnala situatia si ne va intreba cum trebuie procedat.

Nir

Alegand generare nir, programul va genera nirul, plata – daca a fost bifata, si inregistrarea privin taxarea inversa – daca exista, precum si va rezolva conflictul privin diferenta dintre valoarea de intrare a inregistrarilor si cea din factura si in final genereaza nirul.

Listam nirul obtinut

Nir

Plata Factura:

Platim prin casa contravaloarea facturii 255/18.05.2009 .

Plata Casa

Apoi alegem coloana Debit si compectam 401- furnizori

mergem pe coloana Factura si complectam numarul facturii

Plata Casa

Programul face corespondenta intre facturi si plati. Daca factura nu exista in lista, folositi butonul de Actualizare pentru o data din luna facturii ce urmeaza a fii asociata platii.

Obtinere raportul plati:

Plata Casa

Pentru cazul nostru, urmarim doar exemplu curent, ne limitam doar la aceasta factura si generam nota. De regula notele se genereaza la inchiderea lunii, ca sa cuprinda toate platile efectuate:

Nota Plata Casa

Facem o vanzare, pentru a urmari datele vom vinde intreaga cantitate aprovizionata, prin bon cu casa de marcat:

Casa Marcat

Alegem din gestiunea Magazin Material si din lista materialul

Cerem bon fiscal pentru finalizare:

Casa Marcat

Programul va tiparii pe casa de marcat conectata bonul fiscal.

Acum inregistram incasarile din data curenta prin casa de marcat

Alegem Vad Monetar:

Casa Marcat

Ducem incasarile in jurnalul de vanzari, observam ca trebuie sa facem aceate operatii pentru fiecare casa de marcat pentru fiecare zi, dupa finalizarea zilei respective:

Alegem Vanzari

Vanzari

Fiind o incasare numai prin bon nu este necesara adaugarea de nume client

Inchidem fereastra de Editare facturi Vanzari si astfel revenim in Vad Monetar unde trebuie sa inregistram si plata prin casa

Vanzari

Observam ca deja programul a complectat si inregistrarea din vanzari facturi in dreptul incasarii

Acum inchidem toate ferestrele si cerem situatia incasarilor prin casa:

Vanzari

Generam nota contabila

Vanzari

Acum avem doua note contabile: platile si incasarile prin casa.

Mergem in Raport jurnale si generam Raport Jurnal Vanzari: Vanzari

Si generam nota contabila:

Nota

Dupa ce adaugam si aceasta nota, din Materiale, vom genera intrarile si iesirile de materiale, inclusiv notele contabile pentru acestea.

Inchidem toate ferestrele si generam intrarile de materiale:

Nota

Generam nota corespunzatoare:

Nota

Adaugam nota si inchidem ferestrele deschise.

Generam Iesirile de materiale:

Nota

Pentru care generam nota contabila:

Nota

Pe care o adaugam.

Recapitulam acum, avem 5 note contabile care reflecta operatiile efectuate.

Nota

Vom presupune ca aceasta este toata activitatea lunii curente, pentru exemplul nostru, si dorim inchiderea lunii.

Vom inchide Cheltuieli din meniu, se inchid conturile de cheltuieli:

Nota

Vom inchide Veniturile apoi

Nota

Apoi conturile de TVA

Nota

Acum avem 8 note contabile in total si putem obtine balanta contabila pentru luna curenta:

Nota

Inchidem toate ferestrele si generam balanta

Balanta

Sa analizam balanta:

Balanta

Din soldul lunii curente observam urmatoarele

Avem un plus in casa de 41.00 de lei din care

Profit 34.45

TVA de plata 6.55

Recapitulam : am achizitionat 10 buc. Cauciuc placa la 119 lei cu TVA pe care l-am vandut cu 160 lei inclusiv TVA, 100 lei fiind costul de achizitie fara TVA.

160-119 = 41 lei diferenta la care revine un TVA de plata de 6.55 lei, datorat adaousului comercial.

Ne uitam in nir adaosul comercial este pentru intreaga cantitate de 34.45 , TVA aferent 34.45*0.19 = 6.55

Acesta este doar o scurta parcurgere a programului.

Case de Marcat Suportate
 • Datecs
 • Activa
 • Optima
 • Novatini
 • Optimus
 • Samsumg
 • Zeka
 • Euro
 • Total S
Scurt Istoric
 • - August 2007 a fost lansată aplicaţia Balanta ver.1.0.0.1, o aplicaţie de contabilitate ce conţinea generarea balanţelor, fise cont şi fise şah.
 • - Septembrie 2007 ver .1.0.0.3
 • - Octombrie 2007 versiunea 1.0.0.4
 • - Noiembrie 2007 ver. 1.0.0.5
 • - Decembrie 2007 ver. 1.0.1.1;
 • - Iunie 2008 ver. 1.0.1.2
 • - August 2008 ver. 1.0.2.1 apare Balanta Profesional - un program de gestiune
 • - Decembrie 2008 ver. 1.0.2.2 Balanta Profesional are incluse şi modulele de facturare şi conectare cu casele de marcat.
 • - 25.12.2009 Introducere versiunea 1.0.2.4. Aduce nou catalog produse cu posibilitatea creieri de liste de preţuri de vânzare detail sau angro.
 • - 18.12.2011 Trecerea la versiunea 1.2.0.7 La facturi, avize, proforme şi chitanţe au fost introduse serii multiple pentru emiterea din puncte de lucru diferite.
 • - 01.06.2012 Balanta Profesional nu mai este un program comercial si devine un program gratuit. Actualizarile vor continua sa apara.
 • - 12.05.2017 Balanta Profesional este un program comercial distribuit de TWB Risen SRL.
 • - 15.05.2017 Balanta Profesional poate fi achizitionat si ca un serviciu externalizat, asigurandu-se gazduire pe servere dedicate.
Suport din Aplicatie
 • -Trebuie sa tastezi ceva si apoi sa apesi butonul "Post"
  -test
2017 All Rights Reserved | by: www.gestiune-sql.ro