Aprovizionarea

 


Modulul Aprovizionare
Cuprinde facilităţile de adăugare a facturilor de materiale, creiere niruri, bonuri de materiale sau regie, listare consumuri şi vizualizarea stocurilor de materiale. La introducerea unui material de pe factura trebuie precizata destinaţia acestuia care poate fii:

• Material - se scade din gestiune prin bon de material (sau marfă pentru unităţile de vânzare cu amănuntul şi se scade prin bon fiscal). Reglarea stocului de materiale se poate face prin casare materiale şi urmărirea valorilor casate (sunt în preţ de achiziţie) iar la raportul de gestiune apare valoarea casărilor în preţ de vânzare cu amănuntul.

• Consumabil - se scade din gestiune prin bon de regie (în această categorie intră şi ambalajele)

• Inventar - se scade prin casare - pentru acest tip de material trebuie completat şi jurnalul de amortizări de inventar, unde fiecărui material de inventar i se atribuie un număr de inventar (automat de către program) şi se complectează de contabil durata de amortizare.

• Mijloc Fix - acestea trebuie introduse individual - dacă sunt divizibile (ex. Bucăţi) pentru a le putea da fiecăruia câte un număr de mijloc fix. De asemenea se stabileşte codul de clasificare, prin alegere din nomenclator, durata de funcţionare (nomenclatorul cuprinde şi aceste intervale, dar nu le preia implicit) şi anul de fabricaţie.

• Mijloc de Investiţii - idem Mijloc Fix.
Pentru inventar, mijloace fixe sau mijloace de investiţii, datele suplimentare, inclusiv dată darii în folosinţă, se va face din jurnalele respective. Editarea jurnalelor aparţine implicit modulului de contabilitate, deoarece sunt folosite în general pentru cotarea facturilor. Se pot adăuga şi alte unităţi de măsură prin modulul de administrare, unde va trebui să precizaţi dacă unitatea de măsură este divizibila sau nu. Acesta informaţie este necesară materialelor de inventar, pentru a se putea genera numere de inventar individual fiecărui articol achiziţionat. Unităţile de măsură ce pot fi folosite:
• BC - bucăţi
• FL - flacoane
• KG - kilograme
• LT - litrii
• MC - metrii cubi
• ML - metrii liniari
• MP - metrii pătraţi
• PR - perechi
• ST - box
• TO - tone
Dacă doriţi şi alte unităţi de măsură, le puteţi introduce din modulul de administrare.