Creere Nir

Previous Top Next


Modulul Aprovizionare
Cuprinde facilitatile de adaugare a facturilor de materiale, creere niruri, bonuri de materiale sau regie, listare consumuri si vizualizarea stocurilor de materiale. La introducerea unui material de pe factura trebuie precizata destinatia acestuia care poate fii:

    Material - se scade din gestiune prin bon de material ( sau marfa pentru unitatile de vanzare cu amanuntul si se scade prin bon fiscal) . Reglarea stocului de materiale se poate face prin casare materiale si urmarirea valorilor casate ( sunt in pret de achizitie) iar la raportul de gestiune apare valoarea casarilor in pret de vanzare cu amanuntul.

    Consumabil - se scade din gestiune prin bon de regie ( in aceasta categorie intra si ambalajele)

    Inventar - se scade prin casare - pentru acest tip de material trebuie compectat si jurnalul de amortizari de inventar, unde fiecarui material de inventar i se atribuie un numar de inventar ( automat de catre program ) si se complecteaza de contabil durata de amortizare.

    Mijloc Fix - acestea trebuie introduse individual - daca sunt divizibile ( ex.bucati) pentru a le putea da fiecaruia cite un numar de mijloc fix. De asemenea se stabileste codul de clasificare, prin alegere din nomenclator, durata de functionare (nomenclatorul cuprinde si aceste intervale, dar nu le preea implicit) si anul de fabricatie.

    Mijloc de Investitii - idem Mijloc Fix.
Pentru inventar, mijloace fixe sau mijloace de investitii, datele suplimentare, inclusiv data darii in folosinta, se va face din jurnalele respective. Editarea jurnalelor apartine implicit modulului decontabilitate, doarece sunt folosite in general pentru cotarea facturilor. Se pot adauga si alte unitati de masura prin modulul de administrare, unde va trebui sa brecizati daca unitatea de masura este divizibila sau nu. Acesta informatie este necesara materialelor de inventar, pentru a se putea genera numere de inventar individual fiecarui articol achizitionat. Unitatile de masura ce pot fi folosite:

    BC - bucati

    FL - flacoane

    KG - kilograme

    LT - litrii

    MC - metrii cubi

    ML - metrii liniari

    MP - metrii patrati

    PR - perechi

    ST - box

    TO - tone

Daca doriti si alte unitati de masura, le puteti introduce din modulul de administrare. Este indicat sa se faca conversia la introducerea materialelor in unitatile de masura in care se va emite bonurile. Programul ofera un instrument puternic de conversie a unitatilor de masura la introducerea datelor despre materiale.
Trebuie stabilita gestiunea - din administrare gestiuni, deoarece la introducerea materialelor trebuie precizata si gestiunea ( magazia ) pentru care se va genera nirul.Daca exista date in nomenclatorul de materiale, se face alegerea denumirii materialului celei mai apropiate din el, dupa alegerea unui material din nomenclator, denumirea se poate modifica.

graphic

Daca se foloseste codul de bare, selectia se poate face din nomenclator pe baza acestuia, si se preiau denumirea si unitatea de masura. Se compecteaza valoarea fara TVA din factura , cota TVA din factura, adaosul comercial ( valabil doar pentru materiale unitati vanzare cu amanuntul ).
Butonul de linga Adaos Com(%) se foloseste pentru stabilirea pretului de vanzare cu amanuntul.
Comanda - se stabilesc comenzile din modul de Administrare - se refera la destinatia materialului, pe puncte de lucru sau comenzi beneficiar. Consumurile de materiale si de regie se genereaza pe comenzi. Este indicat sa se stabileasca pentru consumabile o comanda de regie pentru evidentierea consumurilor interne. Cu ajutorul butonului de conversie se poate face conversii intre unitatile de masura

graphic

La introducerea unui material, acesta primeste un cod de material - unic. Scaderea pe baza bonurilor se face dupa codul de material, deci se stabileste de vanzator, sau de cel ce emite bonul, din ce material face emiterea. Alegerea materialului in modul de emitere bonuri se face din stocuri sau nomenclatorul de produse. Nomenclatorul de produse se foloseste in general pentru productia proprie ce urmeaza a fii vanduta. In stoc, materialul, chiar daca are aceeasi denumire sau EAN13, poate apare in mai multe inregistrari, dar cu coduri de material diferit - pina la eliminarea complecta a stocului pe codul respectiv. In cazul materialelor perisabile este benefica acesta metoda, deoarece se poate consulta si data intrarii in magazie a materialului. Stocul este afisat in ordinea denumirii materialului, pot exista din acesta cauza materiale cu aceeasi denumire si cod EAN13, dar cu intrari diferite in gestiune.


Dupa introducerea materialelor din factura se alege generare nir, se genereaza nirul, programul prevede ca data nirului sa fie acceasi cu cea a facturii, dar nu obliga la aceasta. Tot aici se precizeaza si data scadenta a facturii de intrare.

graphic
Numarul de nir se genereaza de program prin apasarea butonului Generare Nir. Daca furnizorul nu exista in lista de furnizor se poate adauga cu ajutorul butonului (+ Adaug). La adaugare furnizor, pentru persoane fizice sau parteneri externi, nu trebuie complectat codul de identificare fiscala, se lasa gol sau se trece 0.

Inregistrarea Bonurilor Fiscale – Bonurile fiscale se inregistreaza la valoarea cu TVA, nu se poate deduce TVA (daca este bon fiscal cu factura- se inregistreaa factura).
In cazul facturilor cu taxare inversa sau discount se trec valorile din factura cu TVA sau in cazul discountului - fara discont, iar regularizarea se face din jurnale de "Regularizare TVA". Modul de inregistrare a discontului la cumparari marfa: Ex: cumparam marfa de 100 RON cu discount 40% - factura are valoarea de 60 RON. Inregistram in aprovizionare materialele la valoarea de 100 RON si bifam casuta de discount. La intrebarea privind discountul ( apare cand apasam generare nir) punem valoare totala discount 40 RON cu TVA aferent 6.39 RON ( 40/1.19 = 33,61 RON baza de impozitare la 19% TVA, apoi 40-33,61=6.39 RON TVA aferent la 40 RON discount). Atentie, in fiecare luna cand avem discount, trebuie sa generati nota contabila de regularizare a discontului de cumparari marfa, ca sa nu ne incarcam in cheltuieli cu valoarea totala, fara discount a facturii.

Adaugarea de materiale ( marfa, consumabile, mijloace de inventar, mijloace fixe ) se face prin apasarea butonului Adaug – se deschide nomenclatorul de materiale, daca este gol ( adica nu am avut un stoc initial pe care sa-l incarcam) se alege Nou Fara Articol. Se paraseste nomenclatorul cand se tremina de introdus toate materialele ( cu ESC sau se inchide fereastra ).Materialele adaugate se pot vedea in fereastra din spatele nomenclatorului de materiale.
Modificarea unui Nir
Daca un nir a fost creat gresit si se doreste modificarea lui, se intra pe Modificare Intrari din Aprovizionare.

graphic
Daca nu avem bonuri emise sau casari, nirul se poate modifica cu cele doua optiuni: stergere sau modificare. <Generez nir> va creea doar o copie a nirului ce poate fi tiparita. <Detaliile> afiseaza sau ascund situatia bonurilor si a casarilor materialelor din nirului respectiv.Daca exista materiale emise, acestea de pot anula din Aprovizionare->Modific Bon Comanda, respectiv Modific Bon Regie.
Modificarea nirului consta in stergerea acestuia si aducerea in situatia de dinaintea creerii nirului. Este bine ca sa nu avem in lucru la adaug facturi un alt nir, deoarece datele nirului se inscriu pentru refacere in faza de generare peste eventualele date nefinalizate ale nirului in lucru. Acesta este valabil pentru statia curenta, fiecare statie de lucru avind cont separat, permitindu-se introducerea simultana de pe mai multe calculatoare a nirurilor.
Prin generarea nirului se creeaza inregistrari in:

    Jurnal Cumparari Marfa,

    Jurnal Consumabile,

    Jurnal Inventar Marfa,

    Jurnal Mijloace Fixe

    Jurnal Mijloace Investitii

    Jurnal Amortizari Inventar *
Inregistrarile urmeaza a fi cotate, in vederea obtinerii situatiilor contabile. * In jurnalul Amortizari Inventar - se complecteaza si perioada de amortizare.
Stergerea unui nir, va sterge aceste inregistrari, cotarea va trebui refacuta.
Creerea nirului actualizeaza stocurile de materiale ( marfa ).