Creere Nir Este indicat să se facă conversia la introducerea materialelor în unităţile de măsură în care se va emite bonurile. Programul oferă un instrument puternic de conversie a unităţilor de măsură la introducerea datelor despre materiale.
Trebuie stabilită gestiunea - din administrare gestiuni, deoarece la introducerea materialelor trebuie precizata şi gestiunea (magazia) pentru care se va genera nirul. Dacă există date în nomenclatorul de materiale, se face alegerea denumirii materialului celei mai apropiate din el, după alegerea unui material din nomenclator, denumirea se poate modifica.

graphic

Dacă se foloseşte codul de bare, selecţia se poate face din nomenclator pe baza acestuia, şi se preiau denumirea şi unitatea de măsură. Se complectează valoarea fără TVA din factura, cota TVA din factura, adaosul comercial (valabil doar pentru materiale unităţi vânzare cu amănuntul).
Butonul de lângă Adaos Com (%) se foloseşte pentru stabilirea preţului de vânzare cu amănuntul.
Comanda - se stabilesc comenzile din modul de Administrare - se referă la destinaţia materialului, pe puncte de lucru sau comenzi beneficiar. Consumurile de materiale şi de regie se generează pe comenzi. Este indicat să se stabilească pentru consumabile o comandă de regie pentru evidenţierea consumurilor interne. Cu ajutorul butonului de conversie se poate face conversii între unităţile de măsură.

graphic

La introducerea unui material, acesta primeşte un cod de material - unic. Scăderea pe baza bonurilor se face după codul de material, deci se stabileşte de vânzător, sau de cel ce emite bonul, din ce material face emiterea. Alegerea materialului în modul de emitere bonuri se face din stocuri sau nomenclatorul de produse. Nomenclatorul de produse se foloseşte în general pentru producţia proprie ce urmează a fii vândută. În stoc, materialul, chiar dacă are aceeaşi denumire sau EAN13, poate apare în mai multe înregistrări, dar cu coduri de material diferit - până la eliminarea complectă a stocului pe codul respectiv. În cazul materialelor perisabile este benefică acesta metodă, deoarece se poate consulta şi data intrării în magazie a materialului. Stocul este afişat în ordinea denumirii materialului, pot exista din acesta cauza materiale cu aceeaşi denumire şi cod EAN13, dar cu intrări diferite în gestiune.


După introducerea materialelor din factura se alege generare nir, se generează nirul, programul prevede că data nirului să fie acelaşi cu cea a facturii, dar nu obliga la aceasta. Tot aici se precizează şi data scadenta a facturii de intrare.

graphic

Numărul de nir se generează de program prin apăsarea butonului Generare Nir. Dacă furnizorul nu există în lista de furnizor se poate adăuga cu ajutorul butonului (+ Adaug). La adăugare furnizor, pentru persoane fizice sau parteneri externi, nu trebuie complectat codul de identificare fiscală, se lăsa gol sau se trece 0.

Înregistrarea Bonurilor Fiscale – Bonurile fiscale se înregistrează la valoarea cu TVA, nu se poate deduce TVA (dacă este bon fiscal cu factura - se înregistrează factura).
În cazul facturilor cu taxare inversă sau discount se trec valorile din factură cu TVA sau în cazul discountului - fără discont, iar regularizarea se face din jurnale de "Regularizare TVA". Modul de înregistrare a discontului la cumpărări marfa: Ex: cumpărăm marfă de 100 RON cu discount 40% - factura are valoarea de 60 RON. Înregistrăm în aprovizionare materialele la valoarea de 100 RON şi bifam căsuţa de discount. La întrebarea privind discountul (apare când apăsam generare nir) punem valoare totală discount 40 RON cu TVA aferent 6.39 RON (40/1.19 = 33,61 RON baza de impozitare la 19% TVA, apoi 40-33,61=6.39 RON TVA aferent la 40 RON discount). Atenţie, în fiecare lună când avem discount, trebuie să generaţi nota contabilă de regularizare a discontului de cumpărări marfa, ca să nu ne încărcăm în cheltuieli cu valoarea totală, fără discount a facturii.

Adăugarea de materiale (marfă, consumabile, mijloace de inventar, mijloace fixe) se face prin apăsarea butonului Adaug – se deschide nomenclatorul de materiale, dacă este gol (adică nu am avut un stoc iniţial pe care să-l încărcăm) se alege Nou Fără Articol. Se părăseşte nomenclatorul când se termină de introdus toate materialele (cu ESC sau se închide fereastră). Materialele adăugate se pot vedea în fereastra din spatele nomenclatorului de materiale.
Modificarea unui Nir
Dacă un nir a fost creat greşit şi se doreşte modificarea lui, se intra pe Modificare Intrări din Aprovizionare.

graphic
Dacă nu avem bonuri emise sau casări, nirul se poate modifica cu cele două opţiuni: ştergere sau modificare. <Generez nir> va crea doar o copie a nirului ce poate fi tipărită. <Detaliile> afişează sau ascund situaţia bonurilor şi a casărilor materialelor din nirului respectiv. Dacă există materiale emise, acestea de pot anula din Aprovizionare ->Modific Bon Comanda, respectiv Modific Bon Regie.
Modificarea nirului constă în ştergerea acestuia şi aducerea în situaţia de dinaintea creării nirului. Este bine ca să nu avem în lucru la adaug facturi un alt nir, deoarece datele nirului se înscriu pentru refacere în faza de generare peste eventualele date nefinalizate ale nirului în lucru. Acesta este valabil pentru staţia curentă, fiecare staţie de lucru având cont separat, permiţându-se introducerea simultană de pe mai multe calculatoare a nirurilor.
Prin generarea nirului se creează înregistrări în:

· Jurnal Cumpărări Marfa,

· Jurnal Consumabile,

· Jurnal Inventar Marfa,

· Jurnal Mijloace Fixe

· Jurnal Mijloace Investiţii

· Jurnal Amortizări Inventar *
Înregistrările urmează a fi cotate, în vederea obţinerii situaţiilor contabile. * În jurnalul Amortizări Inventar - se complectează şi perioada de amortizare.
Ştergerea unui nir, va şterge aceste înregistrări, cotarea va trebui refăcută.
Crearea nirului actualizează stocurile de materiale (marfă).