Export DateExport Date
Export Date în Saga

Din Meniu->Diverse->Export Date

Export in Saga

Pentru importul intrărilor de marfă (niruri) avem nevoie de furnizori existenţi în aplicaţia de ŞAGĂ, deoarece pentru furnizori noi introduşi trebuie să le atribuim coduri în continuare, iar pentru cei existenţi deja, ne trebuie codul de furnizor la exportul datelor de intrare.

saga-furnizori

Vel_Pitar este firma exemplu folosită pentru export, fişierul este un DBF şi se va importa în aplicaţia noastră. Aveţi nevoie de cel puţin versiunea 1.0.2.8 actualizare 04.02.2019 pentru a efectua operaţia, Întreţinere>Import-export ->Export Saga

import-saga

Se va încărca fişierul generat anterior, după care butonul executa devine valabil şi se poate selecta o dată, din luna pe care urmează să o exportăm în Saga. Se va merge api în tabul "Condiţii Cotare" şi se va complecta condiţiile pentru câmpul "Cont" din fişierul de intrări în saga în funcţie de gestiunea din care provine intrarea, cota de TVA asociata intrării precum şi tipul de intrare. (Condiţiile sunt evaluate împreună, dar nici una din ele nu este obligatorie.) astfel că dacă este îndeplinită o condiţie, adică o asociere de pe o linie, câmpul capăta valoarea cotei şi nu mai parcurge restul condiţiilor. Apoi revenim în tabul Intrări Furnizori şi Niruri şi alegem butonul "Executa".

Conditii Cotare

Se va genera cu această ocazie două fişiere de importat în Saga, furnizorii noi şi intrările.

data-niruri

De regulă se alege ultima zi din lună, dar nu are importanţă, urmare a importului se va genera două fişiere baza de date:

Fişiere de importat în Saga (C:\GeoService\export):
Furnizori_31-01-2019_31-01-2019_1.DBF
IN_31-01-2019_31-01-2019_1.DBF
Se intra din nou în Saga şi se face importul de date, dacă nu este pe calculatorul local, atunci se transfera pe un stic usb sau transmite că ataşamente prin email contabilului.

saga-import

Nu este necesar să bifaţi actualizare nomenclator furnizori, deoarece fişierul conţine doar furnizorii noi care nu au coduri.