Contabilitate


Sunt generate jurnale de intrare şi ieşire pentru marfa, consumabile, inventar, generare automată a notelor contabile, fise şah, fise operaţiuni diverse, balanţă de verificare cu închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, tva. Evidenţa plăti şi încasări prin casă, bancă, trezorerie, ordine de compensare, deconturi cu angajaţi, registru de casă, bancă, jurnal tva cumpărări, vânzări, consum materiale şi consumabile pe centre de cost (comenzi), situaţie magazie, amortizări mijloace fixe. Plus situaţiile necesare pentru PFA-uri.