Încasări şi plătiContabilitate
Pe baza rapoartelor jurnalelor, a rapoartelor privind intrărilor şi ieşirilor de materiale, consumabile şi inventar, precum şi a centralizatoarelor, la sfârşit de lună se creează notele contabile.
Pentru început se configurează nomenclatorul de conturi în funcţie de nevoi, după care se vor introduce sumele iniţiale creând o balanţă pe lună anterioară. Crearea balanţei complectează şoldurile iniţiale ale balanţei pe lună curentă. Sau se poate importa balanţă, clienţii, furnizorii, facturile restante şi facturile rămase neîncasate.
Consumurile, jurnale de TVA, jurnalele de intrări şi ieşiri sunt generate automat de către program. Pe baza acestor date se editează balanta lunii curente. După generarea balanţei se pot obţine fişele şah şi fişele de operaţiuni diverse. Opţional se mai poate obţine Registrul Jurnal şi Balanţa Audit - o balanţă pe perioade stabilite de utilizator - anual, trimestrial, semestrial sau pe un interval specificat de utilizator.


Încasări şi Plăti
Se pot efectua înregistrarea încasărilor şi plăţilor. Tot aici se face corelaţia între încasări sau plăti şi facturile din jurnalele de vânzări, cumpărări, servicii sau delegaţii. Pentru a se face corelaţia este necesar ca să existe corespondenţa între contul de creditare şi cel de debitare.

graphic

Cumpărător – dacă există o persoană care a efectuat achiziţia.
Numărul documentului este generat de program. Acesta reţine şi explicaţiile introduse, precum şi numele cumpărătorului. În cazul compensărilor se reţine contul, numărul ordinului şi valoarea.

graphic
Corespondenţa între facturi şi plăti sau încasări, compensări, precum şi cotarea se face în pasul doi. Coloanele ce urmează a fi modificate au o culoare diferită. Se trec conturile de credit şi de debit precum şi valoarea neimpozabilă, dacă există.
În cazul operaţiunilor prin banca se trece şi contul bancar.
În cazul în care nu regăsim o factură sau nu este cotata corespunzător în nomenclatorul de facturi furnizori sau cumpărători se poate cere o verificare a facturilor furnizori sau clienţi pe lună pe care se face corelaţia prin opţiunea de meniu sau butonul rapid de verificare facturi.

graphic
Imaginea indicată de mouse este iconul butonului care face verificarea facturilor clienţilor sau furnizorilor. Programul pune la dispoziţie două ferestre cu detalii privind facturile clienţilor sau furnizorilor detaliind plăţilor sau încasărilor efectuate.