BonuriScăderea din gestiune se face pe baza bonurilor de material. Acestea pot proveni din emiterea de bonuri, care să urmeze un circuit emitent executant magazie (cazul unităţilor de producţie), prin emiterea bonului fiscal sau prin includerea de materiale pe factura şi generarea automată a bonurilor respective (cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul).
Modulul de aprovizionare permite închiderea bonurilor precum şi anularea unor bonuri închise în luna curentă.
Se poate genera consumul de materiale şi de consumabile, situaţia magaziei, materialele distribuite pe comenzi, intrările de materiale în magazie, se fac casările de mijloace fixe, inventar, se obţin stocurile la o anumită dată.
Închiderea unui bon reprezintă scăderea lui din stoc.

graphic
Singurul lucru care trebuie precizat la închiderea unui bon este dată închiderii, restul datelor afişate sunt informative.
Crearea bonurilor fiscale generează bonuri pe care le închide automat. Eliminarea unui bon închis, afectează monetarul. Pentru corectarea unui bon fiscal se poate genera un bon fiscal cu cantitate negativă, omologul bonului de retur pentru bonurile de regie, sau de material pentru unităţile de producţie.
În funcţie de valoarea adaosului comercial precizat la date firme, aplicaţia se va comporta diferit, astfel dacă este zero, aplicaţia considera că este o unitate de producţie şi va emite bonuri de materiale, în cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul se aştepta ca materialul să fie marfa şi să se scadă pe bază de bon fiscal.
Consumul pe comenzi în cazul unităţilor de vânzare cu amănuntul generează şi lista materialelor transferate din magazie în magazin.
"Văd facturi" permite o regăsire uşoară a intrărilor pe diferite criterii cu sortarea pe coloane. Tot aici se pot genera etichetele cu preţuri şi coduri de bare.
Programul generează câte o pagină de etichete pentru un material, pagina ce se poate tipării pe o foaie autocolanta, pentru a se putea decupa şi folosi cu cititoarele cu coduri de mare. Dacă materialul nu a fost introdus cu cod de bare, implicit programul va generă un cod de bare valid cu valoarea cuprinsă în cele rezervate a se folosi intern.