Emitere BonuriModulul Vânzările
Acest modul permite emiterea bonurilor de material, listarea bonurilor prin intermediul casei de marcat, elaborarea facturilor proforme, a facturilor, avizelor de însoţire a mărfii şi chitanţelor. La elaborarea facturilor este permisă preluarea datelor din factura proformă, precum şi la crearea avizelor de însoţire a mărfii se poate prelua datele din o factură existenţa. Formatele sunt implicit pe hârtie A4. Înregistrarea bonurilor din factura şi a încasărilor se face explicit de către operator, existând posibilitatea emiterii bonului fiscal sau a chitanţei la alegere. Bonurile de material se crează explicit în cazul facturilor şi implicit la elaborarea de bonuri. Vânzările se fac prin:
· Editare Bon - bon fiscal (fără factura, sau din factura clienţi persoane fizice sau juridice) sau bon de producţie (emitere - executant - magazie)
· Factura - cu material (vânzări cu amănuntul) sau produse şi servicii (unităţi de producţie)
Bonul fiscal se obţine în fiecare caz opţional. Pentru a folosi emiterea bonurilor fiscale trebuie configurata staţia respectivă:
· să existe o casă de marcat conectată la calculator.
· să existe licenţa aplicaţie DatPrint, dacă folosiţi casa de marcat Datecs, de la furnizorul casei de marcat sau de la http://www.datecs.ro/ (nu este inclusă în preţul aplicaţiei curente şi este aprox.50 RON şi se acordă pe bază de CUI).
· să fie configurata aplicaţia - modulul de întreţinere - să folosească executabilul casei de marcat.
· pentru contabili, cei care doresc să ţină contabilitatea mai multor firme, există o casă de marcat virtuală, care nu necesită conectare la o casă de marcat fizică, prin care se pot desfăşura operaţiile de emitere a bonurilor fiscale, probabil cu cantităţile ce vor fii vândute pe o anumită perioadă, conform listei primite de la vânzător.
Văd monetar permite afişarea (şi exportul) datelor privind încasările din ziua respectivă. Din această fereastră la sfârşitul zilei sau a doua zi se pot înregistra vânzările prin casă de marcat în jurnalul de vânzări, după care se poate face şi înregistrarea încasărilor în registrele de încasări corespunzătoare. Dacă se respectă acesta ordine, programul face automat corespondenţa între vânzări şi încasări.
"Modific Preţ" permite modificarea preţului de vânzare cu amănuntul a mărfii, indicat este să se facă o listare a situaţiilor stocurilor înainte şi după. Modificarea preţului afectează valoarea adaosului comercial
Emitere Bonurigraphic
Se selectează tipul de bon ce urmează a fi generat.

  • · Material
  • · Consumabil

Pentru unităţile de producţie bonurile de materiale se tipăresc şi se transmit executantului în vederea scoaterii din magazie a materialelor. Acelaşi ciclu îl au şi consumabilele indiferent dacă aplicaţia se foloseşte în unităţi de producţie sau de vânzare cu amănuntul. Căutarea materialului său consumabilul se poate face pe baza codului de bare, dacă la introducerea în gestiune, la generarea nirului s-a folosit cititorul de coduri şi s-a complectat codul de bare, sau pe materiale s-au ataşat coduri de bare listate din alte aplicaţii, folosind codul de bare generat automat de program. Când nu există un cod de bare iniţial, este generat automat de program un cod de bare care se poate consulta listând "Intrările de materiale".
Stocul din care se selectează materialele pentru bon este afişat în ordine alfabetică, dacă se poziţionează selectorul pe denumire se poate căuta materialul său consumabilul prin tastarea denumirii, sau a unei părţi din denumire tastând Ctrl-Z şi continuă căutarea cu Alt-Z.
Tastând Enter, Spaţiu sau Doublu-Click pe material, acesta este selectat şi urmează a fi complectate datele:

  • · Cantitatea
  • · Comandă
  • · Dată emiterii bonului

Implicit se afişează toată cantitatea din stoc, dată - se păstrează de la un material la altul, precum şi comandă. Pe ultima linie apare valoarea de vânzare a materialelor selectate cu şi fără TVA. Numerotarea bonurilor se poate face folosind două serii separate. Cu bonurile astfel create se pot urma două căi:

· Tipărirea - se tipăresc bonurile, iconul de sus, cazul bonurilor de consum şi cele de materiale în unităţile de producţie.

· Bon Fiscal - generarea bonului fiscal cu lista materialelor selecţionate - unităţi de vânzare cu amănuntul, în partea inferioară a ferestrei apare valoarea de vânzare cu amănuntul a materialelor selectate - fereastră inferioară şi preţul unitar cu amănuntul a materialului din stoc - fereastră superioară.
În ambele situaţii se generează bonuri ce urmează a fii închise. Abia după închiderea lor acestea se scad din stocul afişat. Generarea bonului fiscal operează automat şi închiderea bonului, iar acesta se scade automat din stocul existent.
În cazul generării bonului fiscal, calculatorul de pe care se face generarea bonului fiscal trebuie să fie conectat la o casă de marcat aflată în regim vânzare.
Anulare Bon
Bon Tipărit, dar neînchis - Din Vânzări - Editare Bon ->Văd Bonurile


graphic

Se vad toate bonurile emise si neînchise

graphic
Se poate reface listarea sau se stergerea bonului.
· Bon Tiparit si Închis
Din Aprovizionare ->Modific Bon Comanda sau Modific Bon Regie

graphic

După care se realizează operaţiile de la Bon Tipărit şi neînchis.

În cazul bonurilor fiscale, înregistrarea în casă se face pe baza jurnalului Văd Monetar şi se poate compara cu valoarea materialelor transferate din magazie în magazin. Lista materialele transferate şi închise se obţine din Consum Comenzi, cu bifarea opţiunii < [x] pe zi >.
Văd Monetar permite înregistrarea automată în Jurnal Vânzări a încasărilor zilnice, concomitent cu înregistrarea în încasări prin casă a monetarului. Încasările prin tichete sau card se fac la încasări prin bancă. Monetarul zilnic afişat de program trebuie să corespundă în mod logic cu cel dat de raportul zilnic obţinut de la casa de marcat.
Bon Retur
În cazul bonurilor de retur alegeţi Emitere Bonuri cu opţiunea Toate, deoarece e posibil ca materialul cu codul respectiv să nu mai fie în stoc, alegeţi materialul şi emiteţi un bon cu cantitate negativă. Faţă de bonul normal, pe bonul de retur apare mesajul "RETUR".
Închiderea bonurilor de retur se face normal, după închidere, reapare în stoc valoarea returnată.