Editare Jurnale

Previous Top Next


Editare Jurnale

graphic
Se pot edita următoarele jurnale:

· Jurnal Vânzări - cu facturile de vânzări
· Vânzări Clienţi Incerţi
· Cumpărări marfa - special
· Consumabile*
· Inventar Marfa*
· Mijloace Fixe*
· Mijloace Investiţii*
· Jurnal Avans Furnizori
· Delegaţii
· Prestări Servicii (furnizori)
· Diverse (achiziţii)
· Regularizări TVA (discount, taxare inversă)

· Amortizări Inventar*
Toate Jurnalele notate cu * nu pot fi modificate la datele privind factura, dată ei sau valoarea. Aceste jurnale sunt doar pentru cotarea facturilor de materiale, consumabile sau inventar sau pentru precizarea unor date suplimentare, cazul mijloacelor fixe, investiţii sau inventar. Dacă valorile nu corespund cu cele din factura, trebuie refăcut nirul. Datele iniţiale sunt generate automat de program la introducerea datelor din facturile de achiziţie.
Programul permite stabilirea valorilor implicite pentru cotarea facturilor din jurnale. Dacă le folosiţi, la crearea nirului, datele ce apar în aceste jurnale sunt automat cotate cu valorile implicite selectate.

După cum se observă în imagine, jurnalele de materiale (marfă, consumabile, inventar, etc.) care sunt actualizate de către crearea nirurilor prevăd existenţa unor valori implicite pentru câmpurile Debit_Credit, Credit şi Debit. Pentru a evidenţia facturile deja cotate de cele ce nu au fost încă cotate de către contabil, în practică se poate folosi ca una din aceste valori să rămână necompletă. Acesta se poate realiza prin introducerea în nomenclatorul de conturi a unei înregistrări goale şi selectarea acesteia pentru valoarea respectivă. Semnificaţia acestor câmpuri implicite este următoarea

Exemplu producţie (gestiune depozit):

Intrări materie primă

 % = 401 - Credit

301 Achiziţia de materii prime - Debit_Credit

4426 TVA aferent

Ieşirea de materii prime

 601 = 301 Consumul de materii prime unde 601 este - Debit

Pentru vânzările cu amănuntul. Mărfurile ajung cu factura (gestiune magazin):
Intrare
% = 401 - Credit
371 - Debit_Credit
4426
- Înregistrarea adaosului comercial:

371 = %
378
4428

Ieşire

% = 371
607 - Debit
378
4428

Deşi se complectează automat cu valorile implicite, aceste valori pot fi modificate pentru fiecare înregistrare în parte. Observăm că factura generează nirul şi se împarte în jurnale în funcţie de destinaţia materialelor din factura. În funcţie de destinaţie, grupat acestea se cotează. La plata facturii, acesta apare afişată de program în formă globală, deşi în vederea cotarii este divizată. Fiecare jurnal generează un raport lunar ce permite crearea de note contabile automate ce se pot introduce în balanţă.

În jurnale coloanele albastre sunt modificabile individual (vezi culoarea capului de tabel pentru Debit_Credit).

În funcţie de tipul de gestiune (doar pentru jurnalul de cumpărări marfă) programul generează rapoartele, la cele de tip magazin se introduce şi valorile aferente adaosului comercial.