Proces Verbal de Modificare PreţSe generează procese verbale de modificare a preţului. Opţiunea e valabilă doar pentru gestiunile tip magazin. Lunar, pentru fiecare magazin ce a avut procese verbale de modificare a preţului se generează notele contabile corespunzătoare.

graphic

 

Se generează pentru fiecare proces verbal de modificare de preţ un raport ce se poate tipării.

Lunar, la sfârşit de lună, pentru modificările de preţ, generaţi nota contabilă a modificările de preţ efectuate în luna respectivă. Acesta se va înregistra automat în balanţă contabilă.

Obs: Procesele de modificare de preţ sunt doar pentru gestiunile de tip magazin. Pentru gestiunile de tip depozit preţul va fii modificat doar din catalog articole prin modificarea preţului angro sau direct la introducerea materialelor pe factura.