Proces Verbal de Modificare Pret

Previous Top Next


Se genereaza procese verbale de modificare a pretului. Optiunea e valabila doar pentru gestiunile tip magazin. Lunar, pentru fiecare magazin ce a avut procee verbale de modificare a pretului se genereaza notele contabile corespunzatoare.

graphic

 

Se genereaza pentru fiecare proces verbal de modificare de pret un raport ce se poate tiparii.

Lunar, la sfirsit de luna, pentru modificarile de pret, generati nota contabila a modificarile de pret  efectuate in luna respectiva. Acesta se va inregistra automat in balanta contabila.

Obs: Procesele de modificare de pret sunt doar pentru gestiunile de tip magazin. Pentru gestiunile de tip depozit pretul va fii modificat doar din catalog articole prin modificarea pretului angro sau direct la introducerea materialelor pe factura.