Transfer intre Gestiuni

Previous Top Next


Pentru a adauga un transfer se alege gestiunea sursa si gestiunea destinatie.

graphic

Lunar pentru fiecare pereche gestiune sursa- gestiune destinatie de genereaza notele contabile, daca au avut loc transferuri.

La efectuarea transferurilor, se genereaza un aviz de insotire a marfii + un nir si optional un raport cu materialele transferate.

Lunar, la sfarsit de luna, se va genera nota contabila de evidenta a transferurilor intre gestiuni si se va inregistra in balanta contabila.