Regularizări TVARegularizări TVA

Apar în cazul achiziţionării de materiale cu discount sau în cazul facturilor cu taxare inversă. Introducerea acestor facturi făcându-se fără a ţine cont de discount sau taxare, cu valorile fără aceste regularizări. În cadrul acestui jurnal se înregistrează discounturile sau taxarea inversă.
Pentru aceste intrări trebuie create înregistrări în notele contabile care să reflecte aceste operaţiuni.
Introducerea datelor în acest jurnal afectează jurnalele de TVA.
Operaţii:
· Discount
· Taxare Inversă Cumpărări
· Taxare Inversă Vânzări

Data şi numărul facturii trebuie să fie acelaşi cu cel din jurnalul în care s-a înregistrat factura. Programul nu verifica corectitudinea acestor două date - utilizatorul poate constata doar necorelaţii în jurnalul de TVA afectat.
Conturile sunt Debit, Credit sunt cele de TVA corespondente vânzărilor sau cumpărărilor.

Dacă câmpul cont debit este complectat, înregistrarea se însumează la Jurnal TVA Cumpărări, dacă câmpul cont credit este complectat, înregistrarea se însumează la Jurnal TVA Vânzări, respectiv în ambele dacă sunt complectate ambele conturi ale înregistrării.