Amortizari Inventar

 


Amortizarea fiscală reprezintă recuperarea din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării cheltuielilor aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunatăţirii mijloacelor fixe amortizabile potrivit prevederilor Codului fiscal. Durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării reprezintă durata normală de funcţionare. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a mijlocului fix respectiv.

Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică la calculul profitului impozabil, cu excepţia acelor prevederi prin care se stipulează că stabilirea valorii de intrare, a duratelor normale de funcţionare, precum şi clasificaţia mijloacelor fixe se face prin hotărâri ale Guvernului.

Ultima actualizare a valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost prevăzută de Hotărârea nr. 1553/2003, prin care se stabilea că începând cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 1.500 lei (RON). Mijloacele fixe a căror valoare de intrare era mai mică decât limita stabilită prin hotărârea guvernului trebuiau menţinute în evidenţă contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea rămasă ne amortizata se recuperează prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum trei ani, cu aprobarea consiliului de administraţie. După amortizarea completă, acestea se scot din evidenta mijloacelor fixe şi se trec la categoria de obiecte de inventar, urmând ca la scoaterea lor din folosinţă să se aplice regulile de casare a obiectelor de inventar. Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: clădirile, construcţiile, mijloacele de transport etc. Acestea rămân în evidenţă că mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi urmează regimul de scoatere din folosinţă şi de casare a mijloacelor fixe.