Mijloace Fixe

Previous Top Next


Mijloace Fixe
Mijloacele fixe si cele de investitii trebuie introduse individual la creerea nirului. De exemplu daca s-au achizitionat doua autoturisme pe acceeasi factura, se introduc doua pozitii la generarea nirului.
Fata de celelalte jurnale trebuie complectate citeva date suplimentare - Codul de clasificare, durata amortizarii si anul de fabricatie.
Programul pune la dispozitia utilizatorului un nomenclator cu codurile de clasificare a mijloacelor fixe in care sunt precizate si intervalele recomandate ale perioadei de amortizare.
Dupa complectarea datelor se poate obtine fisa mijlocului fix, cu detalierea amortizarii pe luni.

graphic

Butonul de obtinerea a "Fisei Mijlocului Fix" obtine raportul in Excell si poate fi exportata sau listata.