Mijloace FixeMijloace Fixe
Mijloacele fixe şi cele de investiţii trebuie introduse individual la crearea nirului. De exemplu dacă s-au achiziţionat două autoturisme pe aceeaşi factura, se introduc două poziţii la generarea nirului.
Faţă de celelalte jurnale trebuie complectate câteva date suplimentare - Codul de clasificare, durata amortizării şi anul de fabricaţie.
Programul pune la dispoziţia utilizatorului un nomenclator cu codurile de clasificare a mijloacelor fixe în care sunt precizate şi intervalele recomandate ale perioadei de amortizare.
După complectarea datelor se poate obţine fisa mijlocului fix, cu detalierea amortizării pe luni.

graphic

Butonul de obţinerea a "Fişei Mijlocului Fix" obţine raportul în Excell şi poate fi exportata sau listata.