CasariCasările de materiale se fac de regulă după amortizarea complectă a acestora, dar există şi excepţii, caz în care Fisa Mijlocului Fix sau Amortizările Inventar sunt necesare pentru stabilirea valorii ne amortizate ce urmează a fi trecută pe costuri în cadrul notelor contabile.

graphic
Se poate selecta un singur material sau mai multe. Primul lucru care trebuie efectuat este stabilirea datei şi numărul procesului de casare, după care se aleg materialele ce urmează a fii casate. Alegerea se poate face din oricare din cele trei categorii Inventar, Mijloace Fixe sau Mijloace de Investiţii. Pentru a reveni asupra unei casări, aceasta trebuie să fie din luna curentă şi se face prin ştergere din listă a materialului casat din Văd Materiale Casate.