Modific Intrari

Previous Top Next


Daca nu avem bonuri emise sau casari, nirul se poate modifica cu cele doua optiuni: stergere sau modificare. <Generez nir> va creea doar o copie a nirului ce poate fi tiparita. <Detaliile> afiseaza sau ascund situatia bonurilor si a casarilor materialelor din nirului respectiv.Daca exista materiale emise, acestea de pot anula din Aprovizionare->Modific Bon Comanda, respectiv Modific Bon Regie.
Modificarea nirului consta in stergerea acestuia si aducerea in situatia de dinaintea creerii nirului. Este bine ca sa nu avem in lucru la adaug facturi un alt nir, deoarece datele nirului se inscriu pentru refacere in faza de generare peste eventualele date nefinalizate ale nirului in lucru. Acesta este valabil pentru statia curenta, fiecare statie de lucru avind cont separat, permitindu-se introducerea simultana de pe mai multe calculatoare a nirurilor. Pentru a modica un nir pentru care s-au inchis deja bonuri, trebuie mai intai sa eliminati bonurile inchise ce s-au scazut din factura a carui nir il vom modifica. Eliminarea bonurilor ce corespund unei luni anterioare celei curente prezinta incovenientul ca nu se pot elimina decat daca data calculatorului este acceasi cu luna in care s-au scazut bonurile respective. Este o modalitate greoaie dar previne stergerea accidentala a unor bonuri din lunile anterioare. Atentie, dupa eliminarea bonurilor, trebuie sa reveniti si sa modificati data calculatorului, daca acesta a fost modificata.

Modific data curenta, functioneaza in toate celelalte cazuri, mai putin in eliminarea unor bonuri apartinand lunilor anterioare. Modificarea unor consumuri anterioare presupune modificarea in cascada a intrarilor si iesirilor precum si a balantei de verificare, daca valorile acestora au fost afectate.