Modific IntrăriDacă nu avem bonuri emise sau casări, nirul se poate modifica cu cele două opţiuni: ştergere sau modificare. <Generez nir> va crea doar o copie a nirului ce poate fi tipărită. <Detaliile> afişează sau ascund situaţia bonurilor şi a casărilor materialelor din nirului respectiv. Dacă există materiale emise, acestea de pot anula din Aprovizionare ->Modific Bon Comanda, respectiv Modific Bon Regie.
Modificarea nirului constă în ştergerea acestuia şi aducerea în situaţia de dinaintea creării nirului. Este bine ca să nu avem în lucru la adaug facturi un alt nir, deoarece datele nirului se înscriu pentru refacere în faza de generare peste eventualele date nefinalizate ale nirului în lucru. Acesta este valabil pentru staţia curentă, fiecare staţie de lucru având cont separat, permiţându-se introducerea simultană de pe mai multe calculatoare a nirurilor. Pentru a modica un nir pentru care s-au închis deja bonuri, trebuie mai întâi să eliminaţi bonurile închise ce s-au scăzut din factură a cărui nir îl vom modifica. Eliminarea bonurilor ce corespund unei luni anterioare celei curente prezintă inconvenientul că nu se pot elimina decât dacă data calculatorului este aceeaşi cu lună în care s-au scăzut bonurile respective. Este o modalitate greoaie dar previne ştergerea accidentală a unor bonuri din lunile anterioare. Atenţie, după eliminarea bonurilor, trebuie să reveniţi şi să modificaţi dată calculatorului, dacă acesta a fost modificată.

Modific dată curentă, funcţionează în toate celelalte cazuri, mai puţin în eliminarea unor bonuri aparţinând lunilor anterioare. Modificarea unor consumuri anterioare presupune modificarea în cascadă a intrărilor şi ieşirilor precum şi a balanţei de verificare, dacă valorile acestora au fost afectate.